KOSZTORYSY - FENIX, FENIX EXPERT, ZŁOTA RĄCZKA, SERWIS DOM, NAPRAWY DOMOWE, USTERKA, SERWIS NA TELEFON, POMOC W DOMU ,FACHMISTRZ, USŁUGI BUDOWLANE, ELEKTRYKA, HYDRAULIKA, SPAWANIE, GLAZURA, Mariusz Kułakowski

Idź do spisu treści

Menu główne:

KOSZTORYSY
 


Zakres usług


 Przedmiary robót  budowlanych , planowanych inwestycji lub prac remontowych na podstawie
  dokumentacji  technicznej
 Kosztorysy wstępne, szacunkowe
 Kosztorysy inwestorskie  do przetargu publicznego  i nie tylko, na podstawie dokumentacji
  technicznej  również w programie Norma -PRO
 Kosztorysy ofertowe w oparciu o dostarczone przedmiary ewentualnie z wykonaniem przedmiarów
  na podstawie dokumentacji    
 Kosztorysy powykonawcze  , zamienne, różnicowe.
 Kosztorysy na potrzeby kredytów bankowych  
 Zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu dla inwestycji  
 Sprawdzanie i weryfikowanie kosztorysów  

Wyżej wymienione kosztorysy i wykonanie przedmiarów dotyczy:
Robót budowlanych planowanej inwestycji (roboty ziemne, konstrukcja, architektura wewnętrzna,
 zewnętrzna);
Zagospodarowanie terenu (drogi wewnętrzne, chodniki, zieleń ,DFA );
Robót  budowlano-remontowych

Cena kosztorysu budynku mieszkalnego lub innego obiektu zależy od nw. czynników:

Dostarczonych dokumentów potrzebnych do sporządzenia kosztorysu:
Przedmiar robót (wersja papierowa, wersja elektroniczna z programu kosztorysowego)  
Dokumentacja projektowa   budowlana, wykonawcza (wersja papierowa, elektroniczna)
Koncepcja inwestycji  
Specyfikacja techniczna

Skali inwestycji i sposobu wykonania
Dla inwestycji, przy wykonaniu zestawienia zakresu robót w  MS Excelu, cena  za wykonanie przedmiaru lub całego kosztorysu ustalana jest indywidualnie
Dla inwestycji  przy wykonaniu przedmiaru robót i kalkulacji w programie Norma-PRO  cenę ustala się  za pozycje kosztorysową

Terminu wykonania:
Czas opracowania kosztorysu zależy od kompletności i rodzaju dokumentacji technicznej
Rodzaj prac budowlanych, w przypadku prac remontowych (konieczność wizji lokalnej i dodatkowych obmiarów)
Usługa błyskawiczna, standardowa

 


ZOF-INWEST
mgr inż. Zofia Sumińska
tel. 601-647-522Kontakt z nami
Odpowiemy na Twoją wiadomość w ciągu 24h

 
 
 
 
 

Tip


 

Poniższy cennik ma charakter informacyjny.W zależności od zaawansowania instalacji elektrycznej, wykorzystanych technologii, potrzeb i życzeń klientów wszystkie ceny są wcześniej konsultowane i ustalane indywidualnie ze zleceniodawcą. Przy sporządzeniu ostatecznego kosztorysu wykonawczego nie stosujemy sztywnego modelu cen usług.Wszystkie ceny podane są cenami netto.


1 Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony w formie elektronicznej, który można edytować w programie kosztorysowym.

2 Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar prac dostarczony w formie papierowej lub elektronicznej, której nie można edytować


3 Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony przez Zamawiającego bez wskazanych podstaw wyceny (podstawy dobierze kosztorysant).


4 Kosztorys inwestorski do przetargu publicznego


5 Wykonanie przedmiaru robót na budynku


6 Kosztorys powykonawczy wraz z obmiarami na budowie

2,5 zł za pozycję kosztorysową


3,0 zł za pozycje - minimum 100 zł za kosztorys


5,00-7,00 zł za pozycje - minimum 150 zl za kosztorys


8,00 za pozycję kosztorysową

10,00 zł za pozycje zależnie od wielkości obiektu

od 2,0% do 0,4% wartości prac - minimum 300 zł za kosztorys
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego