Warto wiedzieć - FENIX, FENIX EXPERT, ZŁOTA RĄCZKA, SERWIS DOM, NAPRAWY DOMOWE, USTERKA, SERWIS NA TELEFON, POMOC W DOMU ,FACHMISTRZ, USŁUGI BUDOWLANE, ELEKTRYKA, HYDRAULIKA, SPAWANIE, GLAZURA, Mariusz Kułakowski

Idź do spisu treści

Menu główne:

KOSZTORYSY

Kto potrzebuje pomocy kosztorysanta?


Osoby fizyczne (remont mieszkania, kosztorys domu, kredyt bankowy),

W
ykonawcy (oferty, rozliczenie powykonawcze, prace dodatkowe),
F
irmy (kosztorysy inwestorskie, weryfikacje kosztorysów wykonawców)
I
nstytucje budżetowe (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, weryfikacje kosztorysów wykonawców),
B
iura projektowe (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie),
B
anki (ustalenie kosztów budowy przed udzielaniem kredytów, np. dla deweloperów)

Prawie każdy wcześniej czy później, jeżeli nie chce ponieść strat finansowych, będzie potrzebował pomocy kosztorysanta.
Korzystając z usług profesjonalnych
kosztorysantów możesz tylko zyskać!

Dokładnie i prawidłowo wykonany kosztorys budowlany jest podstawą do rzetelnych rozliczeń finansowych, który przyczyni się do:
• wcześniejszej oceny skali inwestycji i ew. dokonywania korekt stosownie do posiadanych środków finansowych
• nie przepłacania za wykonywane usługi budowlane
• otrzymania należnego wynagrodzenia za przeprowadzone prace budowlane


Potrzebujesz kosztorysu? Chętnie ci pomożemy. Mamy jednak nadzieję, że nie traktujesz kosztorysanta ani kosztorysu jak zła koniecznego.
Prosimy żebyś nie oczekiwał, że jak sobie w ostatniej chwili przypomnisz, że musisz jeszcze mieć ten... no jak mu tam...? kosztorys!... to coś tam szybciutko dla Ciebie sklecimy, żebyś mógł takie "coś" dać zamawiającemu lub oferentom.
Pamiętaj - tylko rzetelny, profesjonalnie sporządzony kosztorys, będzie stanowił wsparcie w realizacji inwestycji.
Żebyś jednak mógł otrzymać taki kosztorys, potrzebne jest rzeczowe, poważne podejście do wyceny kosztorysowej nie tylko z naszej strony, ale także z Twojej. Kosztorysant jest Twoim sprzymierzeńcem, a nie wrogiem, niezależnie od tego czy jesteś Inwestorem, Wykonawcą czy Projektantem.
Kosztorys jest tym dokładniejszy im lepsza jest dokumentacja projektowa.

My się nie poddajemy - nawet dla domu naszkicowanego na serwetce zrobimy kosztorys, ale trzeba się liczyć z jego abstrakcyjnością.
W przypadku remontu, kosztorys nie zawsze wymaga posiadania dokumentacji.
Wystarczy, że wiesz dokładnie, co chcesz zrobić. Pomożemy ci sprecyzować zakres i technologię robót i wykonamy pomiary na obiekcie.

Nie chcesz korzystać z usług kosztorysanta? Nie ma problemu.
Możesz samodzielnie spróbować opracować kosztorys przy wykorzystaniu darmowych programów.

  Co prawda osoba opracowująca kosztorys powinna być z wykształcenia budowlańcem, powinna znać rynek budowlany, nowe technologie, powinna mieć wiedzę na temat ekonomi budownictwa i funkcjonowania firmy budowlanej, a także powinna umieć obsługiwać profesjonalny program komputerowy do kosztorysowania, ale jeżeli uważasz, że możesz się bez tego obejść, to się nie krępuj.
  
Uważamy, że każdy ma prawo do samodzielnego wykonania kosztorysu, szczególnie wtedy, gdy robi to na własne potrzeby.
Nie ma się, czego bać. Najwyżej stracisz trochę czasu. Pamiętaj jednak, że niedokładnie sporządzony kosztorys może Cię drogo kosztować w trakcie realizacji inwestycji, niezależnie od tego czy jesteś Inwestorem czy Wykonawcą.

  Kiedy pytasz o cenę za kosztorys, podaj następujące informacje:
- j
aki zakres prac ma obejmować kosztorys (stan surowy, stan deweloperski, z wykończeniem, z instalacjami)?
- j
aka jest wielkość obiektu (powierzchnia całkowita lub kubatura)?

    Nie ma dla każdego projektu jednakowej prostej odpowiedzi na pytanie "Ile kosztuje sporządzenie kosztorysu?".

  
Jeżeli chcesz uzyskać ofertę cenową, podaj nam jak najwięcej informacji na temat projektu, który mamy wyceniać (opis do projektu + ew. rysunki projektowe lub opis robót remontowych).
  
Zanim jednak zapytasz o cenę kosztorysu, zachęcamy byś przyjrzał się cennikowi - odpowiada on na większość pytań.
  Jeżeli chcesz mieć rzetelny kosztorys na roboty wykończeniowe domu, mieszkania itp., to powinieneś mieć albo dokładny projekt wykończenia wnętrz ze wskazanymi materiałami (producent, model, nr katalogowy itp.), albo samodzielnie przygotowany dokładny opis materiałów wykończeniowych, jakie chcesz zastosować.
  Prosimy nie czekać do ostatniej chwili ze zgłoszeniem się do nas w sprawie kosztorysu. Prosimy nie traktować nas jak pogotowia ratunkowego - 99,9% wycen kosztorysowych nie jest możliwa do wykonania w ciągu kilku godzin.
  Oferty dla inwestorów publicznych oraz biur projektów zazwyczaj składamy w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389). Fragment tego Rozporządzenia brzmi (Rozdział 4 § 10. 1): "Planowane koszty prac projektowych oblicza się jako iloczyn wskaźnika procentowego i planowanych kosztów robót budowlanych, według wzoru: WPP = W % x WRB gdzie: WPP - planowane koszty prac projektowych; WRB - planowane koszty robót budowlanych; W % - wskaźnik procentowy".
  
Ponieważ dokumentacja kosztorysowa jest częścią dokumentacji projektowej, więc honorarium za kosztorysy, podobnie jak honorarium za projekt jest powiązane z kosztem inwestycji, co jest najzupełniej logiczne. Startując w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej, rzetelnie oszacuj koszt sporządzenia dokumentacji kosztorysowej i przedmiarowej (od kilku do kilkunastu procent wartości dokumentacji projektowej).
  Jeśli przeprowadzasz inwestycję w oparciu o prawo zamówień publicznych i nie decydujesz się od początku na współpracę z kosztorysantem, to narażasz się na stratę czasu i pieniędzy, szczególnie, gdy nie będziesz mógł wykorzystać dotacji Unijnych.

Wykonawco!
Jeżeli nie chcesz mieć kłopotów z rozliczeniem wykonanych prac, zleć wykonanie kosztorysu ofertowego, a po zatwierdzeniu na jego podstawie zakresu robót i podstaw wyceny przystępuj do wykonywania zlecenia. Jeżeli w trakcie realizacji inwestycji wystąpią roboty dodatkowe, najpierw sporządź protokół konieczności i kosztorys dodatkowy, a dopiero po jego zatwierdzeniu przystępuj do realizacji zadnia!
Pamietaj:
- jeżeli inwestor nie dostarczył ci przedmiaru, to naraża Cię na spory wydatek, bez gwarancji uzyskania zlecenia na wykonawstwo. OD INWESTORA oczekuj przedmiaru robót!
- mając opis prac lub przedmiar, możesz zlecić wykonanie kosztorysu ofertowego.
- m
ożesz też zlecić sprawdzenie przedmiaru dostarczonego przez inwestora.
- możesz też zlecić wykonanie wyceny kosztorysowej ze sporządzeniem przedmiaru na placu budowy.

Inwestorze!

Jeżeli nie chcesz być zaskoczony kosztami planowanej inwestycji, zleć sporządzenie kosztorysu w oparciu o projekt lub przedmiar robót (jeżeli nie masz przedmiaru powinieneś zlecić jego wykonanie)!
Pamietaj:
- możesz zamówić projekt z załączonym do niego przedmiarem robót lub kosztorysem inwestorskim.  
- mając projekt bez kosztorysu, możesz zlecić jego wykonanie kosztorysantowi.
- planując prace remontowe, zleć wykonanie protokołu typowania robót, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego.
- oczekuj od projektanta przedmiaru robót - nie oczekuj od Wykonawcy szczegółowej oferty kosztorysowej, jeżeli nie dostarczasz mu przedmiaru. W ten sposób niesłusznie narażałbyś Wykonawcę na straty finansowe, jeżeli odrzucisz jego ofertę. Dostarcz wykonawcy przedmiar.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego